Gwerthu | Gosod | Adwerthu

Amdanon Ni

Meddwl am Brynu Neu Werthu?

Mae McHattons yn asiant tai a gosod tai gwirioneddol annibynnol sydd wedi’i leoli ym Mhorthcawl, De Cymru. Rydym yn falch o wasanaethu ardaloedd cyfagos Pen-y-bont ar Ogwr, Y Pîl, Mynydd Cynffig, Pencoed, a Chymoedd Ogwr a Garw.

Gyda’n gwybodaeth helaeth o’r farchnad leol, rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth o’r ansawdd uchaf i’n holl gleientiaid. P’un a oes gennych ddiddordeb mewn gwerthu eiddo, prynu’ch cartref cyntaf, gwneud buddsoddiad, neu symud ymlaen ar yr ysgol eiddo, mae ein tîm profiadol a phroffesiynol yn barod i ddarparu arweiniad a chefnogaeth trwy gydol y broses gyfan.

Yn McHattons, rydym yn ymfalchïo yn ein harbenigedd ac yn ymdrechu i gynnig cymorth personol i ddiwallu eich anghenion unigryw. Mae ein tîm ymroddedig yn deall yr heriau a’r cyfleoedd yn y farchnad eiddo tiriog leol, ac rydym yma i’ch helpu i lywio trwyddynt yn effeithiol.

Os ydych chi’n ystyried gwerthu’ch eiddo, gallwn ddarparu strategaeth farchnata gynhwysfawr i chi i ddenu darpar brynwyr a sicrhau’r pris gwerthu gorau posibl. I’r rhai sy’n edrych i brynu cartref, gall ein tîm eich cynorthwyo i ddod o hyd i’r eiddo perffaith sy’n cyd-fynd â’ch gofynion a’ch cyllideb.

P’un a ydych yn brynwr tro cyntaf neu’n fuddsoddwr profiadol, rydym yn ymroddedig i wneud eich taith eiddo mor llyfn a llwyddiannus â phosibl. Rydym yn credu mewn adeiladu perthynas gref a hirhoedlog gyda’n cleientiaid, ac rydym wedi ymrwymo i ragori ar eich disgwyliadau bob cam o’r ffordd.

Felly pam aros? Cysylltwch â ni heddiw i ddarganfod sut y gall McHattons eich helpu gyda’ch holl anghenion eiddo tiriog. Gadewch inni eich cynorthwyo i wneud eich symudiad nesaf a chyflawni eich nodau eiddo.

Rydyn ni wedi sefydlu ein busnes gan ddilyn yr hen ymadrodd ‘ansawdd yw’r amcan’. Bydd rhan fwyaf o’n cwsmeriaid yn werthfawrogi’r ffaith taw amser cyffrous yw gwerthu tŷ ond hefyd yn medru bod yn amser digon heriol. Dyna pam rydyn ni yn hynod o ymroddedig i wneud y symudiad yn un haws.

Get A Free Valuation

Option 1

Get a free instant online valuation in just 60 seconds!

Option 2

Get an in-person valuation by one of our expert local property valuers!

Cael Prisiad Am Ddim

Opsiwn 1

Sicrhewch brisiad ar-lein am ddim ar unwaith mewn dim ond 60 eiliad !

Opsiwn 2

Sicrhewch brisiad personol gan un o’n priswyr eiddo lleol arbenigol!